Ortodonti

Ortodonti

Ortodonti; uyumsuz ve çapraşık dişlerin uyum ilişkilerini teşhis ve kontrol eden, bu durumu önlemeye çalışan ve tedavisini yapan diş hekimliği branşının uzmanlık dalıdır.
Ortodontik tedavi, çiğneme ve konuşma fonksiyonunun düzeltilmesi, ağız hijyeninin daha iyi sağlanmasına yardımcı olunması, estetiğin sağlanması ve hastanın toplum içinde kendine olan güvenini arttırarak psikolojik destek sağlaması nedeniyle yapılır.

Ortodontik tedavi sadece diş çapraşıklığını değil aynı zamanda üst ve alt çene arasındaki uyumsuzluğu ve estetik problemleri de düzeltir. Bu uyumsuzlukların erken dönem tedavileri oldukça basit iken ileri yaşlarda ancak tel tedavisine ek olarak cerrahi tedavi desteği de gerekebilir.
Ortodontik tedavinin yaşı yoktur ve her yaşta uygulanabilir. Önemli olan hastanın ihtiyacının doğru belirlenmesi ve doğru tedavi seçeneğinin uygulanmasıdır.